Projelerimiz

İhtiyaç Analizi: 2015 Yılı sonrası Türkiye’den Berlin’e Yaşamaya Gelenler

Amacımız son dönemde (özellikle 2015 sonrası) Türkiye’den farklı nedenlerle Berlin’e yeni bir hayat kurmaya gelen Türkiyelilerin sosyal, kültürel, ekonomik alanda ihtiyaçlarını tespit ve analiz etmektir. Bu çalışma sonucunda saptanmış olan sorunları toplu bir şekilde dile getirmek, yaşanan problemlerin bir haritasını çıkarmak ve farkındalık yaratarak ilgili kurumları bizlerle işbirliği içinde çözüm üretmeye yönlendirmektir. Proje üç aşamalı olarak uygulanmıştır:

1. Online Anket : (Ağustos 2018) Yaklaşık 170 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

2. Odak Grup Çalışması: (Eylül 2018)  Anket sonucu saptanan problemli alanların detaylandırılması hedeflenmiştir. OGÇ sonucu elde edilen veriler analiz edilerek, karşılaşılan problemlerin detayları, hangi kamu kurumu veya özel kurum desteğiyle çözüldüğü, çözülemeyen noktaların neler olduğu, neden çözülemediği (bilgi eksikliği, servis eksikliği, vs) belirlenmiştir. (Bknz. “Etkinlikler – Workshop”)
Rapor lansmanına buradan ulaşabilirsiniz.

3. Rapor lansmanı: (Mayıs 2019) Anket ve OGÇ  verileri analiz edilerek elde edilen sonuç raporu karar alıcılara, çözüm sağlayıcılara ve basına lanse edilmiştir.
Facebook linki için burayı tıklayın.

Bu proje, Rosa Luxemburg Vakfı işbirliğinde ve Demokratie in der Mitte desteğinde gerçekleştirilmiştir.

Rapor – Yönetici özetine buradan ulaşabilirsiniz (Türkçe) (PDF)
Rapor – Yönetici özetine buradan ulaşabilirsiniz (Deutsch) (PDF)

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz (Türkçe) (PDF)
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz (Deutsch)(PDF)

EnglishGerman