Kim’le Yapıyoruz?

Çalışmalarımızı bireyler, özel kurumlar, kamu kurumları, üniversiteler, ulusal ve uluslararası hak temelli sivil toplum kuruluşları ile iletişim, etkileşim ve işbirliği içinde yürütürken; siyasi tercihlerimizdeki farklara aldırmaksızın dayanış̧ma ağları kurup bunları geliştirerek ‘ÇÖZÜM’ üretiyoruz.

Partnerlerimiz/Destekçilerimiz:

Initiative Selbständiger Immigrantinnen e.V.
Demokratie in der Mitte
Kiga e.V.
Rosa Luxemburg Stiftung
Internationale in Kunst e.V
Kotti e.V
Treff- und Informationsort e.V
EnglishGerman